›› Impressum

DURIT Hartmetall GmbH
Linderhauser Straße 139
D-42279 Wuppertal
T +49 202 55 109 0
F +49 202 55 109 25
info@durit.DE 

»  DYREKTOR MICHAEL MENSE

»  SĄD REJONOWY WUPPERTAL HRB 5794
»  NIP UE: DE121012073

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, odsyłacze, ilustracje i inne prezentacje na naszej stronie internetowej podlegają ochronie prawa autorskiego i innych ustaw o ochronie własności intelektualnej. Nie wolno ich kopiować, zmieniać lub udostępniać osobom trzecim do celów komercyjnych, ani do zwykłego przekazania. Strona internetowa DURIT może ponadto zawierać wskazówki dotyczące praw własności osób trzecich oraz informacje o prawach autorskich, których należy przestrzegać i stosować się do nich.

© Durit Hartmetall GMBH 2015

Durit - Impressum
Durit - Impressum