Ciągadła

Większa efektywność.

Ciągadła

Większa efektywność.

produkty »

pierścienie ciągowe · ciągadła · trzpienie do ciągnienia · trzpienie skręcające
mandryle · szczęki do ciągnienia · narzędzia do prostowania
narzędzia do spęczania blachy · stale do skrobania spoin spawanych
narzędzia kształtowe · rolki do kalibrowania · walcowanie drutu płaskiego
profilowanie walcami · prowadnice · sworznie do roztłaczania

typowe dziedziny zastosowania »

ciągnienie rur i prętów · technika walcowania na zimno
i przemysł dalszego przetwarzania

CIĄGNIENIE NA WYSOKIM POZIOMIE.

Nasze portfolio obejmuje całą gamę wokół ciągnienia rur, prętów i profili.

PRZECIW TARCIU I ADHEZJI.

DURIT wykonuje wąskie tolerancje i powierzchnie o najwyższej jakości - dla zoptymalizowanych operacji ciągnienia na wysokim poziomie.

produkty