Olej, gaz, petrochemia

Odporne na zużycie. Odporne na korozję. Wytrzymałe.

Olej, gaz, petrochemia

Odporne na zużycie. Odporne na korozję. Wytrzymałe.

produkty »

wkłady do zaworów · panewki łożysk promieniowych
tłoki · złożone elementy konstrukcyjne
do obszarów ekstremalnych

typowe dziedziny zastosowania »

napędy wiertnic · zawory sterujące  · zawory regulacyjne · zawory odcinające · instalacje technologiczne · urządzenia nabrzeżne (onshore) · urządzenia przybrzeżne (offshore)

DALEJ DO GÓRY.

Nie tylko w segmencie downstream, ale także w upstream zastosowanie węglików spiekanych zapewnia decydującą przewagę konkurencyjną.

WYMAGAJĄCE.

Dla dziedzin, w których znaczenie ma zabezpieczenie antykorozyjne , oferujemy szeroką gamę gatunków węglików spiekanych ze spoiwami z niklu lub niklu z chromem.

produkty