Półfabrykaty

Dokładne kształty. Dokładne wymiary. Stała jakość.

Półfabrykaty

Dokładne wymiary. Stała jakość.

produkty »

Kształtki · rdzenie · pierścienie · płyty · matryce
listwy · noże · bloki do obróbki elektroiskrowej · pręty · wykroje okrągłe
dysze · złączki

typowe dziedziny zastosowania »

budowa urządzeń · budowa maszyn · produkcja narzędzi · budowa form · narzędzia do obróbki plastycznej · ciągadła · narzędzia do kalibrowania · i inne

BLIŻEJ PRODUKTU KOŃCOWEGO.

Półfabrykaty firmy DURIT mają bardzo mały naddatek na szlifowanie. Dzięki temu dalsza obróbka jest zoptymalizowana.

PRACA NA WYMIAR

Wykonujemy zarówno półprodukty,
jak też i półfabrykaty według rysunku klienta –
z największą precyzją.

produkty