Kryteria w zakresie węglików spiekanych.Dla wszystkich branż.

Produkujemy węgliki spiekane z jednego źródła stosując najnowocześniejsze technologie i wydajne metody. 

Realizujemy przy tym rozwiązania pierwszej klasy, spełniające najwyższe wymagania dotyczące rentowności. Jako eksperci w dziedzinie węglików spiekanych działamy na  całym świecie  – we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu.

Technika transportui regulacji

Celowe zastosowanie węglików spiekanych optymalizuje rentowność produkcji. Zwłaszcza w produkcji pomp, zaworów i armatury oraz ogólnie w technice uszczelnień elementy konstrukcyjne i podzespoły z węglików spiekanych stanowią decydujące zalety pod względem konkurencyjności. 

Do zastosowań, w których znaczenie ma zabezpieczenie antykorozyjne, DURIT oferuje również szeroką gamę gatunków węglików spiekanych ze spoiwami z chromu i niklu.

OLEJGazPetrochemia

Również w kontroli przepływu (Flow Control) węgliki spiekane są od wielu lat stosowane z powodzeniem. Przyczyna tego: na lądzie i na morzu panują często ekstremalne warunki. Ścieralne ciała stałe, piasek i ciecze powodują ogromne zużycie, nie tylko w przypadku segmentu downstream, ale także na wszystkich etapach upstream, procesach przetwarzania po wydobyciu. Od lat DURIT przekonuje tutaj w takich dziedzinach, jak technologia offshore, technika eksploracji, technika wiercenia i produkcja energii - wszystkie gałęzie przemysłu, w których węgliki spiekane nabierają coraz większego znaczenia.

Przemysł chemicznyi farmaceutyczny

Więcej osiągnąć z większą wytrzymałością: intensywna pod względem zużycia produkcja wielkoseryjna, jak np. techniczne tabletkowania w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym, wymaga odpornych na ścieranie narzędzi prasowanych z proszków. Zastosowanie węglików spiekanych daje tutaj wyjątkowe zalety: okresy trwałości w porównaniu z narzędziami ze stali mogą się zwiększyć nawet 50-krotnie. Czas przestoju jest znacznie zredukowany - to legalny doping dla produkcji.

Przemysłobróbkiblach

Producenci w przemyśle obróbki blach od lat znajdują się pod znaczną presją kosztów i są zmuszeni do produkowania po niskich kosztach coraz bardziej złożonych produktów z zastosowaniem różnorodnych technologii. Zastosowanie węglików spiekanych może wielokrotnie zoptymalizować stopień rentowności. Typowe dziedziny zastosowania, w których działa już DURIT, to np.: ogólne opakowania blaszane, puszki, pokrywy lub blachy transformatorowe i inne.

Budowa maszyni urządzeń

W stosunku do maszyn i urządzeń stawiane są coraz większe wymagania dotyczące rentowności, wielkości produkcji i okresu użytkowania. Zastosowane elementy konstrukcyjne muszą spełniać postawione wymagania pod względem twardości, wytrzymałości i zachowania wymiarów. I to dokładnie dają węgliki spiekane.

Przemysłpapierniczy

Od papieru przez karton aż do specjalnych produktów z celulozy jak chusteczki higieniczne lub inne artykuły higieniczne, węgliki spiekane zapewniają radykalne wyniki i większą produktywność. W porównaniu z ulepszonymi ciepnie stalami narzędziowymi węgliki spiekane mają wielokrotnie większą wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na zużycie. Zwiększa się stabilność krawędzi tnącej i w ten sposób zapewnia lepszą dokładność wymiarów. Najwyższa stabilność krawędzi i optymalne wykończenie powierzchni zapewniają ponadto doskonały wynik cięcia - perfekcyjne cięcie.

Obróbka plastyczna

Śruby, nity, sprężyny, rury: w obróbce plastycznej idzie cios za ciosem. Wymagania dotyczące produkcji rosną cały czas. Doskonałe narzędzia z węglików spiekanych niezawodnie spełniają te wymagania. Poza tym konstrukcja i produkcja narzędzi kutych matrycowo na zimno do produkcji elementów połączeniowych wymaga wiele doświadczenia. We współpracy z naszymi klientami opracowujemy indywidualne i bardzo specyficzne konstrukcje narzędzi z perfekcyjnie dostosowanymi gatunkami węglików spiekanych.

Przemysłprzetwórczyproszków metali

Proszki i granulaty są przetwarzane we wszystkich gałęziach przemysłu. Podczas mieszania, mielenie, rozdrabniania wytrzymałych materiałów i surowców, na przykład w procesach w przemyśle farb i lakierów, węgliki spiekane poprawiają produktywność dzięki swojej wytrzymałości na zużycie. I to w długim czasie.

Recykling itechnikarozdrabniania

Rozdrabnianie produktów lub materiałów nadających się do recyklingu stawia najwyższe wymagania wobec narzędzi i elementów konstrukcyjnych. Węgliki spiekane są tutaj znacznie bardziej odporne na złamania aniżeli ceramika i wielokrotnie bardziej wytrzymałe na zużycie i ściskanie aniżeli stal lub inne materiały. Dlatego węgliki spiekane nabierają coraz większego znaczenia zwłaszcza na rosnącym rynku recyklingu. Jako najlepiej nadające się w technice mielenia i rozdrabniania przyczyniają się w znaczny sposób do zwiększenia produktywności.

Przemysł materiałówogniotrwałych

Podczas przetwarzania szczególnie intensywnie zużywających się czynników narzędzia prasowane z proszków z węglików spiekanych sprawdziły się w znakomity sposób. Optymalny wybór gatunków węglików spiekanych ma tu decydujący wpływ na działanie i okres trwałości narzędzi. Formy prasownicze, patryce i wykładziny dla przemysłu materiałów ogniotrwałych są tutaj w specyficzny sposób powlekane węglikami spiekanymi i zapewniają bardzo dobrą wytrzymałość na zużycie i wysoką wytrzymałość na ściskanie. Odznaczają się trwałą DOKŁADNOŚCIĄ WYMIARÓW I JAKOŚCIĄ POWIERZCHNI.

Przemysłmotoryzacyjny

W przemyśle motoryzacyjnym jakość jest na pierwszym miejscu. Wszystkie wyprodukowane części są w 100% kontrolowane. Nawet najmniejszy błąd nie jest tolerowany. Również jako partner w usługach lub poddostawca trzeba mieć narzędzia, które nie zawiodą w żadnym momencie. DURIT zebrał wiele doświadczeń w opracowywaniu i produkcji narzędzi dla przemysłu motoryzacyjnego i słusznie może się określać jako partner w dziedzinie węglików spiekanych w branży samochodowej.

Przemysł betonówna dachy

Podzespoły i narzędzia z węglików spiekanych są stosowane, aby zapobiec zbyt wczesnemu zużyciu w licznych gałęziach przemysłu. Zaliczają się do nich także przemysł produkcji dachówek i betonów na dachy. DURIT posiada w tym zakresie najlepsze referencje i długoletnią współpracę partnerską. Poza tym specjalnym sektorem opracowujemy i produkujemy liczne węgliki spiekane i narzędzia specjalne, stosowane w budownictwie, górnictwie i budowie tuneli.

Technika obróbkistrumieniowej iobróbki powierzchni

Uszlachetnianie powierzchni, czyszczenie powierzchni i wiele więcej: obróbka ścieralnych czynników stawia szczególne wymagania wobec właściwości narzędzi i elementów konstrukcyjnych - spełniają je węgliki spiekane. DURIT oferuje tutaj rozwiązania dostosowane do użytkowników, które zapewniają najwyższy stopień jakości i rentowności i umożliwiają uzyskanie decydujących korzyści pod względem konkurencyjności. Wymagania dotyczące elementu konstrukcyjnego lub narzędzia stawiają nasi klienci. Nasi eksperci znajdują najbardziej rozsądne rozwiązania pod względem ekonomicznym i technicznym.

Przemysł tworzywsztucznych

Również przemysł tworzyw sztucznych korzysta z licznych produktów z węglików spiekanych firmy DURIT odpornych na ścieranie. Dzięki nadzwyczajnej twardości poprawiają one okresy trwałości elementów konstrukcyjnych, które są obciążone cieplnie i mechanicznie. Nasze specjalne gatunki oferują przy tym wysoką przewodność cieplną i odporność na korozję.

Przemysłspożywczy

Węgliki spiekane mogą być bez obaw stosowane w przemyśle spożywczym i oferują wiele zalet. Wytrzymałe na zużycie rozwiązania firmy DURIT przekonują przy tym poprzez wysoką odporność na korozję. To umożliwia czyszczenie części maszyn agresywnymi rozpuszczalnikami i dorównuje stali nierdzewnej. Istniejącymi zastosowaniami części konstrukcyjnych z węglików spiekanych w branży spożywczej są np. łapy mieszadeł, noże, bijaki, dysze, części młynów, pierścienie oddzielające, sworznie do homogenizacji i wiele innych.